VPN

mojVPN Dinamicka adresa

mojVPN Dinamièka usluga

Osnovna usluga mojVPN-a. Za svega 600 RSD dobijate

5 VPN serverska pristupa!

EURO IP (NIJE SHAROVANA ADRESA)!

100% kriptovan (zaštiæen) protok!

Zaobiðite restrikcije!

100% zaštita od Provajdera!

OpenVPN podrška!

Najniža cena na tržištu!

Mogucnost konektovanja na svim uredjajima (Ruteri, Mobilni telefoni i drugo)

mojVPN Staticka adresa

mojVPN Statièka usluga

Osnovna usluga mojVPN-a. Za svega 1,100 RSD dobijate

10 VPN serverska pristupa!

EURO IP (NIJE SHAROVANA ADRESA)!

100% kriptovan (zaštiæen) protok!

Zaobiðite restrikcije!

100% zaštita od Provajdera!

OpenVPN podrška!

Najniža cena na tržištu!

Mogucnost konektovanja na svim uredjajima (Ruteri, Mobilni telefoni i drugo)

SSL Pristup

Adresna vidljivost (remote support)!

Idealno za korporativne uslove (firme,banke i slièno)